Cho thuê văn phòng quận 3 - TP.HCM

Đường: Đường Võ Thị Sáu
Giá thuê trên 30usd

Đường: Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Trần Cao Vân
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê trên 30usd

Đường: Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Trần Cao Vân
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Phạm Ngọc Thạch
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Nguyễn Thiện Thuật
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Đường Nguyễn Gia Thiều
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Phạm Ngọc Thạch
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Kỳ Đồng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Bà Huyện Thanh Quan
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Nguyễn Gia Thiều
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Pasteur
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Kỳ Đồng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Pasteur
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Thị Sáu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Diệu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Trương Định
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Huỳnh Tịnh Của
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Thị Sáu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Trương Định
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Bà Huyện Thanh Quan
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Trần Quang Diệu
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Thị Sáu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Cao Thắng
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Trương Quyền
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Trương Định
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Lê Quý Đôn
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Phạm Ngọc Thạch
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Trần Quốc Thảo
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Lê Văn Sỹ
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Trương Định
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Đường Phạm Ngọc Thạch
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Phạm Ngọc Thạch
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Bà Huyện Thanh Quan
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Thị Sáu
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đường Võ Văn Tần
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

dịch vụ cho thuê văn phòng quận 3 của công ty Mỹ Hưng sẽ giúp bạn tìm được tòa nhà văn phòng cho thuê quận 3 có giá tốt nhất. giúp doanh ngiệp tiết kiệm chi phí thuê văn phòng quận 3, do không dễ tìm được tòa nhà cho thuê văn phòng quận 3 giá rẻ

văn phòng cho thuê quận bình thạnh
Lên đầu trang